Pleidooi voor een performant openbaar vervoer

“Het openbaar vervoer speelt een enorm belangrijke rol in deze [mobiliteits]transitie. Zonder een performant en goed uitgedacht openbaar vervoer dat kan dienen als ruggengraat van het systeem kan deze noodzakelijke transitie niet plaatsvinden. Een combinatie van snelle langeafstandsverbindingen met aanvullende voedingslijnen is noodzakelijk. Deze ruggengraat kan gevoed worden door de verschillende nieuwe concepten. Het makkelijk overstappen via transitparkings en een aanmoedigend prijzenbeleid kunnen dit verder stimuleren. Investeren in het openbaar vervoer zal niet alleen bijdragen tot een verhoogde leefbaarheid en milieukwaliteit, maar ook tot meer sociale rechtvaardigheid.” (DM, 06/05/19)

IDM pleit mee voor een performant en goed uitgedacht openbaar vervoer in België. Een goed mobiliteitsbeleid investeert  in openbaar vervoer en maakt de juiste keuzes op vlak van ruimtelijke ordening. Bovenstaand fragment komt uit het opiniestuk gepubliceerd in De Morgen (DM, 06/05/19) en later ook in Le Soir (LS, 08/05/19).