Research Days

Het Instituut voor Duurzame Mobiliteit organiseert regelmatig studiedagen. Die zijn gericht op interdisciplinaire kennisuitwisseling. We hopen verschillende stakeholders samen te brengen, die de onderzoeksagenda van IDM verder vorm kunnen geven.