Een Fiets-STEM voor scholen

Het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IDM) van de Universiteit Gent surft mee op het succes van de FietsTelweek, om via “Citizen Science” (i) de fietsveiligheid en –vriendelijkheid van schoolomgevingen in kaart te brengen; en (ii) leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs GIS-vaardigheden bij te brengen.

1.200 leerlingen worden “burgerwetenschapper” en zullen meer specifiek:

  • Hun woon-school verplaatsingen en onveilige verkeerssituaties in een online platform kunnen digitaliseren;
  • De verzamelde klas- en schooldata kunnen analyseren en visualiseren in een GIS-omgeving. Hier krijgen ze ook een fietsveiligheidsbarometer te zien voor hun school.
  • Door confrontatie van de resultaten van hun eigen onderzoek en beleidsdocumenten uit hun gemeente, aanbevelingen uitwerken om het lokale verkeersveiligheidsbeleid te verbeteren.

Het project heeft sterke raakvlakken met de schoolroutekaarten, maar focust op participatie van oudere leerlingen en op de GIS-vaardigheden die ze ontwikkelen. Het huidige project moet gezien worden als een testproject. Na afloop wordt bekeken in overleg met partners in welke mate het online platform kan worden opgeschaald en een meerwaarde kan betekenen voor andere citizen-science initiatieven.

Verwachte eindproducten en timing

  • Een online platform voor digitalisatie van woon-school routes; http://fiets.ugent.be (nog niet online)
  • Een modulair lespakket (6 lesuren, vak aardrijkskunde) rond ruimtelijk denken en ruimtelijke informatieverwerking (met GIS) voor derde graad secundair onderwijs

We verwachten het platform kleinschalig uit te testen tijdens het eerste trimester van schooljaar 2019-2020 en een grote uitrol te organiseren tijdens het tweede en derde trimester.

Na verloop van tijd ontstaat zo een bijzonder kostenefficiënte manier om schoolomgevingen en fietsroutes in kaart te brengen en te analyseren.

Projectgegevens

Wil je meer weten over dit project of wil je participeren, contacteer dan projectcoördinator dr. Tom Storme;