Author Archives: Tom Storme

UGent mee aan het stuur voor de mobiliteit van morgen

UGent stapt in Europees consortium dat de leefbaarheid van steden wil verhogen door mobiliteit properder, goedkoper, veiliger, sneller en comfortabeler te maken

De komende zeven jaar gaan ruim 50 Europese partners 1,6 miljard euro investeren in de innovatie en transformatie van de stedelijke mobiliteit doorheen Europa. Tot de partners behoren bedrijven, universiteiten, onderzoeksinstellingen en grote en middelgrote steden. Voor België zijn er op dit moment drie betrokkenen: Tractebel-Engie, Colruyt en de Universiteit Gent. De UGent is de enige Belgische universiteit in dit consortium. Andere bekende ‘spelers’ zijn TU Eindhoven, Fraunhofer, BMW, Siemens, Skoda, TomTom en de steden Milaan, Stockholm, Amsterdam, Kopenhagen en Barcelona. De stad Barcelona neemt daarbij de coördinatie van dit initiatief op zich. De Europese Commissie zelf draagt nog eens 400 miljoen euro bij. De samenwerking kwam er na een oproep van het European Institute of Innovation and Technology (EIT) en kreeg de naam EIT Urban Mobility.

https://www.ugent.be/nl/actueel/eitkicurbanmobility.htm

Jongeren laten stem horen voor fietsveiligheid (DS 18/11/19)

Het FietsSTEM-project van IDM prominent in beeld – in DS.

Viel buiten de woordlimiet: “Het mooie aan dit project is dat de fietsbarometer en het lessenpakket worden ontwikkeld door en samen met studenten en lesgevers van de masteropleiding Geografie (UGent), de Vereniging Leraars Aardrijkskunde en een onderzoeksteam bezig met ‘actieve/duurzame mobiliteit’ (bewegingswetenschappen). Ze ondersteunen daarbij leerkrachten uit de derde graad van het secundair onderwijs bij hun onderwijsopdracht en geven scholieren een stem in het lokale mobiliteitsbeleid. Ofte: de universiteit dichter bij de maatschappij brengen!” #fietsbarometer #MaatschappelijkeImpact

Laureaten TML-thesisprijs 2019

Transport & Mobility Leuven reikt al enkele jaren een prijs uit aan de beste thesis in het domein van Transport en Mobiliteit. IDM-UGent leverde dit jaar twee laureaten. 

Studente Eva Van Eenoo (UGent – promotor prof. dr. Dirk Lauwers) werd tweede met haar thesis ‘Bicycle oriented development: Kansen voor Gent’. De masterproef “houdt een pleidooi voor een co-evolutionaire benadering, een flexibeler planningsaanpak waarin niet de overheid, maar vanuit burgers ontsproten initiatieven bepalen waar de actie plaats vindt. […] Dit kan trouwens zonder afbreuk te doen aan het ‘klassieke’ mobiliteitsbeleid, beide kunnen naast elkaar bestaan. Het voordeel van de meer flexibeler benadering is dat zo BOD-coalities niet koud dreigen te worden en het laaghangend fruit geplukt raakt. Dit immers kan een beweging op gang brengen die BOD opnieuw versterkt en de BOD-cyclus op gang houdt.”

Joris Van Malderen (UGent – promotoren Joris Walraevens en Sabine Wittevrongel, vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking) mocht de derde prijs mee naar huis nemen met zijn thesis ‘How giving priority to trucks increases efficiency of intersections’. Prioriteit geven aan trucks heeft een positieve impact op hun verwachte wachttijden, en is vooral waardevol als de wegen niet verzadigd zijn. Gewone voertuigen op de hoofdassen ervaren in sommige gevallen een positieve impact en in andere gevallen een negatieve impact.

Proficiat aan beiden!

De thesissen kan je downloaden op de website van TML.

Dirk Lauwers over de Mobiscore (DS19/06/19 en DS20/06/19)

‘Dat de ontwikkeling van de woningmarkt in Vlaanderen moet afgestemd worden op de mobiliteit, is overduidelijk. Hopelijk wordt dat niet alleen overgelaten aan de burgers en hun individuele keuze voor een woonlocatie.’

De recent gelanceerde mobiscore van de Vlaamse Overheid doet nogal wat stof opwaaien. In DS verscheen de opinie van mobiliteitsexpert Dirk Lauwers.

 

 

Pleidooi voor een performant openbaar vervoer

“Het openbaar vervoer speelt een enorm belangrijke rol in deze [mobiliteits]transitie. Zonder een performant en goed uitgedacht openbaar vervoer dat kan dienen als ruggengraat van het systeem kan deze noodzakelijke transitie niet plaatsvinden. Een combinatie van snelle langeafstandsverbindingen met aanvullende voedingslijnen is noodzakelijk. Deze ruggengraat kan gevoed worden door de verschillende nieuwe concepten. Het makkelijk overstappen via transitparkings en een aanmoedigend prijzenbeleid kunnen dit verder stimuleren. Investeren in het openbaar vervoer zal niet alleen bijdragen tot een verhoogde leefbaarheid en milieukwaliteit, maar ook tot meer sociale rechtvaardigheid.” (DM, 06/05/19)

IDM pleit mee voor een performant en goed uitgedacht openbaar vervoer in België. Een goed mobiliteitsbeleid investeert  in openbaar vervoer en maakt de juiste keuzes op vlak van ruimtelijke ordening. Bovenstaand fragment komt uit het opiniestuk gepubliceerd in De Morgen (DM, 06/05/19) en later ook in Le Soir (LS, 08/05/19).