Studiedag 2018

Op woensdag 21 november 2018 vond in Cultuur- en Congrescentrum Het Pand (Onderbergen 1, 9000 Gent) de derde studiedag van het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IDM) van de Universiteit Gent plaats. Deze studiedag had tot doel een overzicht te bieden van het diverse onderzoek dat binnen het consortium wordt verricht.

IDM is een interfacultair samenwerkingsverband dat expertise bundelt rond mobiliteit en logistiek. Het consortium groepeert onderzoekers uit twaalf onderzoeksgroepen uit vier faculteiten, namelijk Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, Faculteit Wetenschappen, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en Faculteit Recht en Criminologie. Op die manier streeft IDM naar een meer geïntegreerde benadering van mobiliteit en logistiek, wat cruciaal is in het aanpakken van huidige en toekomstige mobiliteitsproblemen en logistieke uitdagingen.

Op de studiedag stelden professoren en (post)doctorale onderzoekers van IDM hun onderzoek voor aan een breed publiek van collega-onderzoekers en partners van de overheid en de industrie. Er stonden reguliere presentaties op het programma, alsook enkele Pecha Kucha’s. Elke reguliere presentatie werd gevolgd door een reflectiemoment door een lid van de ‘supervisory board’ van IDM. Deze adviesraad bestaat uit externe experten op het gebied van duurzame mobiliteit en logistiek en waakt over de belangen van het onderzoeksconsortium. Na elk reflectiemoment was er ook wat tijd voor interactie met het publiek. De studiedag werd afgesloten met een hapje en een drankje.

Het gedetailleerde programma zag er als volgt uit: