Projects

De Fietsbarometer is een citizen science project dat door verschillende onderzoeksgroepen van het Instituut voor Duurzame Mobiliteit wordt uitgevoerd. 

We combineren mobiliteit en GIS in haar lespakket voor de derde graad van het secundair onderwijs. 1.200 leerlingen kunnen als burgerwetenschappers input en feedback geven over de fietsveiligheid in hun schoolomgeving. Het lessenpakket is eenvoudig in gebruik en beslaat drie lesuren:

Les 1 – Leerlingen digitaliseren hun woon-schoolroute via het aangeboden webplatform en beantwoorden vragen over fietsveiligheid; 

Les 2 – Leerlingen analyseren klas- en schooldata in een GIS-omgeving en maken kaarten aan.

Les 3 – (optioneel) Leerlingen bespreken de “Fietsbarometer” van klas en school, en doen voorstellen om de fietsveiligheid in de schoolomgeving te verhogen.

Momenteel kunnen leerkrachten het lesmateriaal en platform gebruiken in de klas. Hebt u interesse om met het lessenpakket aan de slag te gaan in het tweede trimester van dit schooljaar tijdens uw lessen Aardrijkskunde, MAVO, PAV, …? Registreer u dan op http://fietsbarometer.ugent.be. Als veel leerlingen van uw school participeren, dan krijgen ze hopelijk ook een stem in het lokale mobiliteitsdebat.

Na verloop van tijd ontstaat zo een bijzonder kostenefficiënte manier om schoolomgevingen en fietsroutes in kaart te brengen en te analyseren.

Het project wordt gecoördineerd door prof. dr. Greet Cardon (Bewegingswetenschappen, UGent), prof. dr. Nico Van de Weghe en prof. dr. Frank Witlox (Geografie, UGent). Er wordt samengewerkt met de Vereniging Leraars Aardrijkskunde.

Projectgegevens

  • Looptijd: november 2018 tot november 2020
  • Financiering: Vlaamse overheid, Vlaams minister van Wetenschap, Departement Economie, Wetenschap en Innovatie.

Wil je meer weten over dit project, contacteer dan dr. Tom Storme;