(U)Gent aan de MaaS

(English version below)

Kan je je wagen aan de kant laten staan en vervangen door een app waarmee je toegang hebt tot een waaier aan mobiliteitsalternatieven?

 

Het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IDM) van de Universiteit Gent en Touring zijn op zoek naar 100 werknemers van de UGent en Securex die willen meewerken aan het proefproject “Mobility as a Service” (MaaS).

Wij zoeken personen die zich willen engageren om 3 maanden lang zo weinig mogelijk hun wagen te gebruiken. Je hoeft dat niet voor niets te doen. In ruil krijg je een mobiliteitsbudget tussen de 150 en 350 euro per maand, waarmee je je mobiliteit kan blijven verzekeren. Dat budget kan je via een app besteden aan mobiliteitsalternatieven (openbaar vervoer, deelauto’s, deelfietsen, taxi’s, etc.) om toch op tijd je bestemmingen te bereiken. Het budget dat je na afloop overhoudt, krijg je simpelweg uitbetaald. De ‘slimste’ mobiliteitsvrouwen en -mannen worden op het einde van de proefperiode ook nog eens speciaal beloond.

Beschik je over een eigen wagen én een smartphone, en zie je zo een engagement wel zitten, stel je kandidaat door via onderstaande link een vragenlijst in te vullen. Dat duurt nog geen 10 minuten. Als je in aanmerking komt voor deelname zal je via mail uitgenodigd worden op een lunchvergadering op de UGent of een vergadering bij Securex. Daar krijg je meer uitleg en kan je ook effectief intekenen.

Link: https://www.survey.ugent.be/lime/index.php/985737/lang-nl

Opmerking: Indien je de melding krijgt “Je verbinding is niet privé”, klik dan op “GEAVANCEERD” en “Doorgaan naar www.survey.ugent.be (onveilig)”. Het probleem wordt momenteel onderzocht.

Alvast bedankt voor uw interesse!

Drs. Leen De Paepe
Dr. Jonas De Vos
Dr. Tom Storme
Prof. dr. Frank Witlox

 

Can you substitute your personal car by an app that organises access to a range of alternative mobility means?

 

The Network for Sustainable Mobility (IDM) of Ghent University, together with Touring, is recruiting 100 employees from UGent and Securex for a pilot study called “Mobility as a Service” (MaaS).

We specifically look for people who are willing to limit the use of their own car for a period of 3 months. This effort will not be unrewarded. Participants receive a mobility budget ranging between 150 and 350 euros per month which will help them guarantee their mobility needs. If you participate, you can spend this budget on alternative mobility means via an app on your smartphone (amongst others public transport, car sharing, bicycle sharing, taxi, etc.). At the end of the project, the remaining budget will be paid on your bank account. In addition, the ‘most intelligent’ mobility users are awarded something special.

Do you own a car and a smartphone, and are you motivated to participate, please fill in the questionnaire (link below). This will take less than 10 minutes. If you are eligible for participation, you will be invited to a lunch seminar at UGent or a seminar at Securex. At the seminar more information will be given, and you can register to participate in the project.

Link: https://www.survey.ugent.be/lime/index.php/578613/lang-en

Note: If you get the message “Your connection is not private”, please click “Advanced” and “Proceed to www.survey.ugent.be (unsafe)”. This error is currently being investigated.

Thanks in advance for your interest in this project!

Drs. Leen De Paepe
Dr. Jonas De Vos
Dr. Tom Storme
Prof. dr. Frank Witlox

Uitreiking van de Georges Allaert prijzen

De jaarlijkse studiedag van het IDM ging door op 30 november 2015 in New Zebra, Gent en was een succes. Onder het overkoepelende thema ‘Future of Mobility – Mobilities of the Future’ werden verschillende aspecten met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen in duurzame mobiliteit toegelicht en bediscussieerd. Presentaties van de lezingen zijn hier te bekijken.

De middag werd afgerond met de uitreiking van de Georges Allaert prijzen voor beste masterproef/artikel en voor de meest verdienstelijke persoonlijkheid in de domeinen ruimtelijke planning/mobiliteit.

De Georges Allaert bijdrageprijs ging naar Rien Van De Wall met zijn masterproef (2013-2014) ‘De Brusselse kleine ring, conflictgebied tussen stad en auto – Zoektocht naar de toekomst van een stedelijke verkeerscollector’. De jury lauwert de thesis o.a. om zijn sterke interrelatie tussen ruimte en mobiliteit, de innovatieve waarde en relevantie, de grote uitvoerbaarheid van het project en de fraaie en heldere presentatie.

w668q85_Z2015_199_023

De persoonlijkheidsprijs ging naar Willy Miermans, hoofdlector aan de Universiteit Hasselt, toonaangevend debater/publicist en “erkend voorvechter van duurzame mobiliteit” (verkeersnet.nl).

w668q85_Z2015_199_025

Proficiat aan beide!