Author Archives: Joke Dewaele

Uitreiking van de Georges Allaert prijzen

De jaarlijkse studiedag van het IDM ging door op 30 november 2015 in New Zebra, Gent en was een succes. Onder het overkoepelende thema ‘Future of Mobility – Mobilities of the Future’ werden verschillende aspecten met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen in duurzame mobiliteit toegelicht en bediscussieerd. Presentaties van de lezingen zijn hier te bekijken.

De middag werd afgerond met de uitreiking van de Georges Allaert prijzen voor beste masterproef/artikel en voor de meest verdienstelijke persoonlijkheid in de domeinen ruimtelijke planning/mobiliteit.

De Georges Allaert bijdrageprijs ging naar Rien Van De Wall met zijn masterproef (2013-2014) ‘De Brusselse kleine ring, conflictgebied tussen stad en auto – Zoektocht naar de toekomst van een stedelijke verkeerscollector’. De jury lauwert de thesis o.a. om zijn sterke interrelatie tussen ruimte en mobiliteit, de innovatieve waarde en relevantie, de grote uitvoerbaarheid van het project en de fraaie en heldere presentatie.

w668q85_Z2015_199_023

De persoonlijkheidsprijs ging naar Willy Miermans, hoofdlector aan de Universiteit Hasselt, toonaangevend debater/publicist en “erkend voorvechter van duurzame mobiliteit” (verkeersnet.nl).

w668q85_Z2015_199_025

Proficiat aan beide!