Monthly Archives: November 2019

Jongeren laten stem horen voor fietsveiligheid (DS 18/11/19)

Het FietsSTEM-project van IDM prominent in beeld – in DS.

Viel buiten de woordlimiet: “Het mooie aan dit project is dat de fietsbarometer en het lessenpakket worden ontwikkeld door en samen met studenten en lesgevers van de masteropleiding Geografie (UGent), de Vereniging Leraars Aardrijkskunde en een onderzoeksteam bezig met ‘actieve/duurzame mobiliteit’ (bewegingswetenschappen). Ze ondersteunen daarbij leerkrachten uit de derde graad van het secundair onderwijs bij hun onderwijsopdracht en geven scholieren een stem in het lokale mobiliteitsbeleid. Ofte: de universiteit dichter bij de maatschappij brengen!” #fietsbarometer #MaatschappelijkeImpact

Laureaten TML-thesisprijs 2019

Transport & Mobility Leuven reikt al enkele jaren een prijs uit aan de beste thesis in het domein van Transport en Mobiliteit. IDM-UGent leverde dit jaar twee laureaten. 

Studente Eva Van Eenoo (UGent – promotor prof. dr. Dirk Lauwers) werd tweede met haar thesis ‘Bicycle oriented development: Kansen voor Gent’. De masterproef “houdt een pleidooi voor een co-evolutionaire benadering, een flexibeler planningsaanpak waarin niet de overheid, maar vanuit burgers ontsproten initiatieven bepalen waar de actie plaats vindt. […] Dit kan trouwens zonder afbreuk te doen aan het ‘klassieke’ mobiliteitsbeleid, beide kunnen naast elkaar bestaan. Het voordeel van de meer flexibeler benadering is dat zo BOD-coalities niet koud dreigen te worden en het laaghangend fruit geplukt raakt. Dit immers kan een beweging op gang brengen die BOD opnieuw versterkt en de BOD-cyclus op gang houdt.”

Joris Van Malderen (UGent – promotoren Joris Walraevens en Sabine Wittevrongel, vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking) mocht de derde prijs mee naar huis nemen met zijn thesis ‘How giving priority to trucks increases efficiency of intersections’. Prioriteit geven aan trucks heeft een positieve impact op hun verwachte wachttijden, en is vooral waardevol als de wegen niet verzadigd zijn. Gewone voertuigen op de hoofdassen ervaren in sommige gevallen een positieve impact en in andere gevallen een negatieve impact.

Proficiat aan beiden!

De thesissen kan je downloaden op de website van TML.