De Fiets-STEM voor scholen

IDM-UGent brengt samen met jonge “burgerwetenschappers” de fietsveiligheid en –vriendelijkheid van schoolomgevingen in kaart; en brengt hen daarbij vaardigheden rond ruimtelijk denken en ruimtelijke informatieverwerking bij.

1.200 leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs kunnen meer specifiek:

  • Hun woon-school verplaatsingen en onveilige verkeerssituaties in een online platform digitaliseren;
  • De verzamelde klas- en schooldata analyseren en visualiseren in een GIS-omgeving. Hier krijgen ze ook een fietsveiligheidsbarometer te zien voor hun school.
  • Door confrontatie van de resultaten van hun eigen onderzoek en beleidsdocumenten uit hun gemeente, aanbevelingen uitwerken om het lokale verkeersveiligheidsbeleid te verbeteren.

Het project heeft sterke raakvlakken met de schoolroutekaarten, maar focust op participatie van oudere leerlingen en op de GIS-vaardigheden die ze ontwikkelen. Het huidige project moet gezien worden als een testproject. Na afloop wordt bekeken in overleg met partners in welke mate het online platform kan worden opgeschaald en een meerwaarde kan betekenen voor andere citizen-science initiatieven.

Wie kan meedoen? 

We rekruteren momenteel leerkrachten Aardrijkskunde, PAV, MAVO om met het lesmateriaal (twee tot drie lesuren) aan de slag te gaan. Heb je interesse, geef dat dan door via deze link.

We verwachten het platform kleinschalig uit te testen tijdens het eerste trimester van schooljaar 2019-2020 en een grote uitrol te organiseren tijdens het tweede en derde trimester.

Na verloop van tijd ontstaat zo een bijzonder kostenefficiënte manier om schoolomgevingen en fietsroutes in kaart te brengen en te analyseren.

Projectgegevens

  • Uitvoerders: Instituut voor Duurzame Mobiliteit (UGent), Fietsberaad Vlaanderen en Vereniging Leraars Aardrijkskunde
  • Looptijd: november 2018 tot november 2020
  • Financiering: Vlaamse overheid, Vlaams minister van Wetenschap, Departement Economie, Wetenschap en Innovatie.

Wil je meer weten over dit project, contacteer dan projectcoördinator dr. Tom Storme;